DSC - Digital Security Controls Slovensko s.r.o
  • Digital Security Controls Slovensko s.r.o
    Odborárska 52, 83102 Bratislava
    Tel./fax.: +421 /2/ 4463 0414-16, +421 /2/ 4445 4898
    E-mail: dsc@dsc.sk, Technická pomoc: technik@dsc.sk Môj stav SKYPE
  • Predajňa je otvorená denne 8.00-16.30 hod. okrem So-Ne.Registrácia:

V našej firme sa môžte zaregistrovať ako odberateľ produktov, keď nám zašlete kópiu licencie (technická služba na ochranu osôb a majetku), obchodného registra resp. živnostenského listu.

Teraz sa môžte registrovať priamo na našej stránke! Ak vyplníte formulár a splníte požadované podmienky.

V súčasnej dobe rozširujeme sortiment o ďaľšie komponenty aj iných výrobcov, so zámerom pokrytia všetkých požiadaviek našich odberateľov z radov distribučných a montážnych spoločností.


Počet prístupov